Disclaimer

Alle inhoud (producten, teksten, illustraties, foto’s, afbeeldingen, bestanden, ontwerpen, regelingen e.d.) op de website van IN-Studio zijn beschermd door copyright of andere beschermende wetten. De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt in overeenstemming met de voorschriften van het internet. Zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van IN-Studio is het verboden om de beschermde inhoud gepubliceerd op deze website in andere programma’s of andere websites te integreren of te gebruiken. Deze website kan elementen bevatten die beschermd zijn door copyright en door andere wetten die onderworpen zijn aan het copyright van derden en zijn derhalve dienovereenkomstig beschermd voor deze derden. Daarnaast behoudt IN-Studio zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

IN-Studio spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.